Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt de veroordeling van de klokkenluider in de “LuxLeaks” zaak

20/05/2021

Op 11 mei 2021 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de boete die werd opgelegd door een Luxemburgse rechtbank aan een werknemer die geheime fiscale documenten van klanten van zijn werkgever lekte, geen schending uitmaakt van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Klokkenluiders zullen in de toekomst steeds een belangenafweging moeten maken tussen enerzijds het publieke belang om bepaalde informatie te ontvangen en anderzijds de schade die hierdoor kan worden toegebracht aan de werkgever.

EHRM, 11 mei 2021 – zaak nr. 21844/18 – Halet / Luxembourg

Volledig artikel en bron : Claeys & Engels

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar “Klaar voor de Klokkenluidersrichtlijn” zal Joris Lambrechts (Finvision) naast een bespreking van de eigenlijke richtlijn en de toetsing t.a.v. het huidige kader en toekomstig wettelijk kader op sociaal-, privacy- en strafrechtelijk vlak), ook dieper ingaan op de psychologische aspecten. Op die manier kan er een effectief draagvlak gecreëerd worden voor de verplichte implementatie van een kanaal/platform waarlangs klokkenluiders op een vertrouwelijke wijze zaken kunnen aankaarten

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect