Het geheim van een goed huwelijk … een verruimde toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond tussen echtgenoten (art. 462 Sw.) op het misdrijf informaticabedrog (art. 504quater Sw.)

🎓 Gwh. 20 oktober 2022 – 130/2022

Volgens artikel 462 van het Belgische Strafwetboek geven diefstallen tussen echtgenoten of bepaalde categorieën van bloed- en aanverwanten enkel aanleiding tot burgerrechtelijke vergoeding. De invoering van deze zgn. ‘strafuitsluitende verschoningsgrond’ stamt uit het Romeinse recht en de daaropvolgende Franse ‘Code Pénal’. De ratio legis van de bepaling was van oudsher duidelijk. Inmengingen van het openbaar ministerie in familiale aangelegenheden zijn niet wenselijk. Beter dus om in zulke gevallen de strafwaardigheid (sensu stricto) van het strafbaar gestelde gedrag – in dit geval de diefstal ex. artikel 461 Sw. – van rechtswege (art. 78 Sw.) op te heffen.

Doorheen de jaren werd deze opheffing uitgebreid naar diverse andere vermogensdelicten. Zo verklaarde de wetgever de verschoningsgrond uit artikel 462 Sw. meteen ook van toepassing op o.a. de misdrijven van misbruik van vertrouwen (art. 491 Sw.) en oplichting (art. 496 Sw.). Ook de rechtspraak verruimde ‘naar analogie’ zonder veel aarzelen het toepassingsgebied van de strafuitsluitende verschoningsgrond verder. Nog andere misdrijven tegen de eigendom zoals afpersing (art. 470 Sw.) en heling (art. 505 Sw.) kwamen op die manier mee onder de radar van artikel 462 Sw.

Maar niet allemaal… In 2017 liet het Hof van Cassatie immers enigszins verrassend een veroordeling voor informaticabedrog (art. 504quater Sw.) tussen een zoon en zijn moeder overeind. Volgens het Hof had het misdrijf ‘informaticabedrog’ geen uitstaan met de verschoningsgrond uit artikel 462 Sw., wat er in de praktijk voor zorgde dat bijvoorbeeld echtgenoten niet gestraft zouden kunnen worden wanneer ze elkaars bankkaart zouden stelen, maar wel wanneer ze die bankkaart vervolgens (bedrieglijk) zouden gebruiken.

De verwarring die deze situatie met zich bracht, zette de correctionele rechtbank in Aarlen er onlangs toe aan een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

Volledig artikel en bron : Waeterinckx Law – 25 oktober 2022

Lees hier de tekst van het arrest

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect