Het Hof van Cassatie, de strengere standpunten van Vlabel inzake de verzekeringsgift en de rechtszekerheid. Een revolutionair arrest.

12/05/2022

Op 21 april 2022 heeft het Hof van Cassatie een opmerkelijk arrest gewezen (arrest nr. F.20.0150.N/1) over de toepassing in de tijd van het strengere standpunt van Vlabel inzake de verzekeringsgift (SP nr. 15133 van 12 oktober 2015). In dat standpunt stelde Vlabel, kort gezegd, dat wanneer een verzekeringnemer (tevens verzekerde) alle rechten uit een levensverzekeringspolis aan de begunstigde van deze polis schenkt (de zogenaamde “verzekeringsgift”) en schenkbelasting betaalt, bij het overlijden van de verzekeringnemer-verzekerde art. 2.7.1.0.6, §1 VCF niettemin zal worden toegepast. Dit standpunt was strenger dan het standpunt dat de federale fiscale administratie huldigde vóór 1 januari 2015. Volgens de federale fiscale administratie werd de begunstigde in dat geval de (nieuwe) verzekeringnemer en was er geen beding ten behoeve van een derde meer, maar een beding ten behoeve van zichzelf. Daarop was art. 8 (oud) W.Succ. niet van toepassing. Dit strengere standpunt van Vlabel, dat dus een bocht van 180 graden uitmaakte, zou volgens Vlabel ook moeten gelden voor alle verzekeringsgiften die vóór de publicatie van dit strengere standpunt zouden hebben plaatsgevonden, wanneer de oorspronkelijke verzekeringnemer na die publicatie overleden is.

In deze zaak paste Vlabel art. 2.7.1.0.6, §1 VCF toe maar de erfgenamen stelden een procedure in voor de Rechtbank. Het Hof van beroep te Gent besliste dat deze toepassing op reeds gedane verzekeringsgiften strijdig was met het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel. Het Hof van Cassatie stelt dat het Gentse Hof dat mocht zeggen.

Nicolas Geelhand de Merxem maakt een grondige analyse.

Volledig artikel en bron: ECGB advocaten

Gerelateerde opleidingen

Voor een volledige update inzake schenkingen en testamenten, kan u bij ons terecht tijdens de studienamiddag “Actualia schenkingen en testamenten” van mr. Ann Maelfait.

Tijdens de zomer van M&D hebben we ook 4 webinars rond Estate Planning tijdens onze MiD Zomer. met o.a. deze topics: Procedure vereffening-verdeling: 3 actuele knelpunten & Overlijden: vereffening-verdeling van een nalatenschap.

 

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect