Het nieuwe goederenrecht vs. lokale politieverordeningen

01/09/2021

“IEMAND MIJNEN BAL GEZIEN?” OPENT HET NIEUWE GOEDERENRECHT VANDAAG DE DOOS VAN PANDORA? STEKEN LOKALE POLITIEVERORDENINGEN DAAR EEN (RECHTMATIG) STOKJE VOOR?

Eén september, de start van een nieuw schooljaar, alsook de inwerkintreding van het nieuw goederenrecht. Kinderen nemen opnieuw plaats achter de schoolbanken en de geliefde voetbal blijft onaangeroerd achter in de tuin.

De aankondiging van het nieuwe wetboek goederenrecht bleef misschien wat onder de radar, maar de inwerkingtreding er van op 1 september kreeg wel heel veel aandacht in de media … met de nodige reacties. Zo poneerden een aantal burgemeesters dat ze middels politieverordening het eigendomsrecht weer ‘ongenaakbaar’ zouden maken om te vermijden dat buren zonder meer in elkaars tuin zouden lopen …

In deze bijdrage onderzoeken de advocaten van GD&A of dergelijke lokale politieverordeningen, die in allerijl gepromoveerd worden tot vermeende poortwachters,  de aanstormende (federale) wetgevingsgolf kunnen afwenden?

In acht nemende dat de betreffende verordeningen – de hiërarchie der normen indachtig – een eventuele toetsing aan artikel 159 Grondwet zouden kunnen doorstaan?

Zij plaatsen hierbij ernstig(e) vraagtekens / voorbehoud! Zullen initiatieven met een wankele juridische basis verhitte burenrelaties niet net (verder) aanwakkeren?

Er valt immers te benadrukken dat de grenzen van redelijkheid en billijkheid – ook bij burenrelaties – de norm zullen blijven. De uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen van een normale uitoefening te buiten gaat, moet (nog steeds) niet aanvaard worden.

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe goederenrecht staat opnieuw centraal in het nieuwe seminarie van Mr. Lien Bellinck & mr. Ariane Brohez  : “Erfpacht, opstal en vruchtgebruik onder het nieuwe goederenrecht” waarin zij de praktische gevolgen en gebruik in commerciële vastgoedtransacties zal toelichten.

Dit seminarie kan u zowel klassikaal als via livestream en dus digitaal volgen!

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect