Het ontslag van een preventieadviseur: wees voorzichtig en volledig

šŸŽ“ Arbeidsrechtbank Brussel, 23 februari 2023

De arbeidsovereenkomst van de preventieadviseur kan door de werkgever enkel beƫindigd worden:

  • om redenen die vreemd zijn aan zijn onafhankelijkheid of om redenen waaruit blijkt dat hij niet bekwaam is om zijn opdrachten uit te oefenen
  • per aangetekende brief met de redenen waarom hij de overeenkomst wil beĆ«indigen Ć©n het bewijs van die redenen
  • met een voorafgaandelijk gevraagd akkoord van de leden van het CPBW over de beĆ«indiging waarbijĀ  hij hen ook een afschrift meedeelt van voornoemde brief.

Wat indien er geen CPBW of vakbondsafvaardiging is? Moeten de bewijsstukken van de aangevoerde redenen ook effectief aan de brief toegevoegd moeten worden en kan de werkgever gebruik maken van de procedure ā€˜rechtstreekse participatieā€™ (zoals voorzien in artikel II.8-1 van de Codex Welzijn op het Werk) indien er binnen de onderneming geen CPBW noch vakbondsafvaardiging bestaat?

In dat geval kunnen de kennisgevingen worden gedaan via een uithangbord of een ander geschikt communicatiemiddel waarmee alle werknemers kunnen worden bereikt en waarbij werknemers hun opmerkingen of advies volledig discreet kunnen optekenen in een register dat ter beschikking wordt gesteld.

Het vonnis van de arbeidsrechtbank te Brussel interpreteert de te vervullen procedurele formaliteiten bij een ontslag van een preventieadviseur zeer strikt:

  • Wat het bewijs betreft, is de arbeidsrechtbank te Brussel van oordeel dat de werkgever effectief alle bewijsstukken aan de brief als bijlage moet toevoegen. Het volstaat dus niet om op zeer nauwkeurige wijze de redenen mee te delen in de brief.
  • Wat de procedure ā€˜rechtstreekse participatieā€™ betreft, oordeelt de arbeidsrechtbank van Brussel dat de werkgever aan elke werknemer persoonlijk een aangetekende brief moet versturen waarin het voorafgaand akkoord met het ontslag van de preventieadviseur wordt gevraagd Ć©n waarbij ook een afschrift wordt gevoegd van de brief die aan de preventieadviseur werd verstuurd.

Volledig artikel en bron: HR Square – Rechtspraak – Claeys & Engels – 31 maart 2023

Gerelateerde opleidingen

Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttigĀ een jaarlijkse update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht.

Tijdens de jaarlijkse studienamiddagĀ ā€œActualia Ontslagrechtā€Ā behandelen onze sprekers, mr. Bart Vanschoebeke en mr. Ann Witters de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk. De sprekers op dit seminarie hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de wetgeving en de rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd.Ā Mis dus ook deze editie niet!

šŸ‘‰Ā Meer informatie en inschrijvenĀ šŸ‘ˆ

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect