Het stil faillissement (de pre-pack)

Omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn 

De invoering van het stil faillissement was reeds voorzien bij de inwerkingtreding van Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in 2017, maar haalde het uiteindelijk niet. In het Wetsontwerp tot omzetting van de Herstructureringsrichtlijn krijgt het stil faillissement (ook de “besloten voorbereiding van het faillissement” of de “pre-pack” procedure genoemd) een nieuwe kans.

Een onderneming die meent dat ze zich in staat van faillissement bevindt, kan een verzoekschrift indienen waarin ze vraagt om failliet te worden verklaard nádat ze de kans heeft gekregen om, in beslotenheid, de overgang van al of een deel van haar activa en activiteiten voor te bereiden.

In haar verzoekschrift moet de onderneming aantonen dat deze wijze van voorbereiding van het faillissement

  • (i) de vereffening van de onderneming vergemakkelijkt waarbij een zo hoog mogelijke uitbetaling aan de gezamenlijke schuldeisers wordt bereikt en
  • (ii) zodoende de werkgelegenheid zo veel mogelijk wordt behouden.

Bedoeling is dus om via een overdracht in going concern een win-winsituatie te bekomen in vergelijking met het klassieke faillissement, dat meteen wordt uitgesproken en gepubliceerd (met alle negatieve gevolgen van dien).

Volledig artikel en bron : Schoups advocaten – 4 mei 2023

 

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect