Hoe ver reikt de ontslagbescherming na grensoverschrijdend gedrag?

Een werknemer die een verzoek tot psychosociale interventie heeft ingediend bij de preventieadviseur psychosociale aspecten voor feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, geniet van een bescherming tegen ontslag en/of ‘nadelige maatregelen’. Het Hof van Cassatie besliste recent dat dit verbod niet uitsluit dat het ontslag of de nadelige maatregel kan gerechtvaardigd worden door redenen die zijn afgeleid uit feiten die in het verzoek tot interventie als pesterijen worden aangemerkt.

Volledig artikel en bron: HR Square – Rechtspraak – Claeys & Engels

Gerelateerde opleidingen

Naar jaarlijkse gewoonte bundelen Mrs. Bart Vanschoebeke en Ann Witters (Claeys & Engels) de voornaamste ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak inzake ontslagrecht. Deze update “Actualia Ontslagrecht” is dan ook een niet te missen seminarie voor de rechtspracticus in het arbeidsrecht.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect