Hof van Cassatie bevestigt de geldigheid van een optioneel ontbindende voorwaarde. Vlabel past standpunten aan.

Op 14 oktober 2021 heeft het Hof van Cassatie zich in een bondig arrest uitgesproken over de interpretatie van een optioneel ontbindende voorwaarde. Het Hof besluit tot de civielrechtelijke geldigheid ervan. Dientengevolge paste Vlabel de standpunten 15059 en 16030 aan.

Zie ook: Nieuwsbrief Successierechten, nr. 4/2022

Bron: Tiberghien

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie “Actualia schenkingen en testamenten” geeft mr. Ann Malfait een overzicht van de evolutie in de rechtspraak inzake schenkingen en testamenten gedurende de laatste vijf jaar.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect