Hof van Cassatie onderstreept het belang van het eerlijk proces bij de controle van de voorlopige hechtenis

10/01/2022

Bespreking Cass. 23 november 2021

Situering van ‘ernstige aanwijzingen van schuld’ als één van de grondvoorwaarden van de voorlopige hechtenis

Elk strafonderzoek tracht misdrijven te onderzoeken en de daders ervan op te sporen en bewijzen te verzamelen

De verzamelde elementen die moeten bijdragen tot dit opsporen en finaal bewijzen kunnen naargelang hun juridische waarde van klein naar groot worden gerangschikt als: inlichtingen, ernstige aanwijzingen van schuld, bezwaren en bewijzen.

Het is over deze eerste twee categorieën (inlichtingen, ernstige aanwijzingen van schuld) dat het Hof van Cassatie onlangs een interessant arrest velde in een situatie van voorlopige hechtenis die geldt van ‘zodra de onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding tegen een persoon heeft uitgevaardigd. ’De aflevering van een bevel tot is onderworpen aan verschillende strikte wettelijke grond- en vormvoorwaarden. Één van de grondvoorwaarden is dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan t.a.v. de aan te houden persoon. Het niet vervuld zijn van die voorwaarde maakt een voorlopige hechtenis onmogelijk of leidt tot vrijlating van de van zijn vrijheid beroofde verdachte of inverdenkinggestelde. Het belang van de correcte invulling ervan kan dan ook moeilijk worden onderschat.

Het Hof van Cassatie reikt toetsingscriteria aan als de inverdenkinggestelde de ernstige aanwijzingen van schuld betwist door het opwerpen van onregelmatige onderzoeksverrichtingen.

Volledig artikel en bron : Waeterinckx advocaten

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect