Hoger beroep tegen schuldigverklaring en schadevergoeding vereist afzonderlijke grieven

Alhoewel het grievenstelsel al van toepassing is sinds 1 maart 2016, worden er bij het aantekenen van hoger beroep nog steeds fouten begaan die grote gevolgen kunnen hebben.

Een arrest van het Hof van Cassatie van 1 december 2020 (P.19.1024.N) heeft dit nog maar eens aangetoond.

Het Hof van Cassatie bevestigde de beslissing van de appelrechters en oordeelde dat het loutere feit dat in de verklaring van hoger beroep wordt opgekomen tegen alle beschikkingen, niet voldoende is.

De saisine van de appelrechters wordt immers sedert de invoering van het grievenstelsel beperkt door de geformuleerde grieven. Als er dus enkel een grief is opgenomen tegen de beslissing over de schuldvraag, dan kunnen de appelrechters de beslissing over de burgerrechtelijke vordering eenvoudigweg niet meer beoordelen …

Volledig artikel en bron: Joachim Meese – Criminis

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect