“I I follow, I follow you” : over volgappel in strafzaken

19/01/2022

Bespreking Cass. 23 november 2021

Limiet aan het volgappel van het openbaar ministerie na recent Cassatiearrest.

In de onderliggende casus die aanleiding gaf tot dit arrest, werd het hoger beroep van de beklaagde als onontvankelijk afgewezen wegens laattijdig; maar werd het daarop volgende volgappel van het openbaar ministerie wel ontvankelijk verklaard. In graad van beroep werd vervolgens een zwaarder beroepsverbod opgelegd dan in eerste aanleg. Dit oordeel werd met succes aangevochten bij het Hof van Cassatie. Een laattijdig hoger beroep van de beklaagde kan geen aanleiding geven tot een tijdig volgappel van het openbaar ministerie.

Volledig artikel en bron : Gevaco advocaten

Lees hier de tekst van het arrest

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect