Inperking coronavergoeding bij overheidsopdrachten?

Er is een wetsvoorstel ingediend om de schadevergoeding voor aannemers bij overheidsopdrachten in te perken. Specifiek voor wat opdrachten betreft die wegens de coronacrisis niet langer of met vertraging doorgaan of waar er een andere vorm van schade is.

De achterliggende reden is dat het niet redelijk zou zijn om deze schade en extra kosten hoofdzakelijk ten laste te leggen van de aanbesteder. Daarom ligt het voorstel op tafel om de schadevergoeding te beperken tot een eenmalige en forfaitaire vergoeding waarvan het bedrag afhangt van de waarde van de nog uit te voeren prestaties.

Volledig artikel en bron: De Groote – De Man advocaten

Gerelateerde opleidingen

Jaarlijkse studiedag Overheidsopdrachten: overzicht van de recente rechtspraak en actuele topics

  • Problematiek van de nuloffertes
  • Rechtspraakoverzicht 2019-2020
  • De aanbesteder & contacten met inschrijvers in het kader van openbare en niet-openbare procedures
  • Overheidsopdrachten en Covid19

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect