Insolvabele of onbekende dader: slachtoffer tot in de eeuwigheid?

Als slachtoffer wenst u dat de dader gevat wordt en liefst ook een schadevergoeding te verkrijgen. De dader vatten is één zaak, maar een vergoeding voor de geleden schade krijgen is nog een stapje verder. In de praktijk zal men regelmatig te maken krijgen met een insolvabele dader, die in de criminaliteit beland is ten gevolge van zijn/haar precaire levenssituatie, of die zijn/haar vermogen doorgesluisd heeft naar het buitenland of naar andere personen.  Af en toe wordt de dader zelfs nooit gevat of geïdentificeerd.

Is een vergoeding krijgen in dat geval een onmogelijke zaak? Soms niet. Het Fonds voor Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden of een insolvabiliteitsverzekering bieden vaak een oplossing.

Volledig artikel en bron: Monard Law

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect