Insolventie-en mededingingsrecht: zeker niet in isolatie

… over het “het nevelachtige grensgebied tussen het insolventierecht en het mededingingsrecht ” …

In het kader van een overdracht onder gerechtelijk gezag kon Proximus de hand leggen op de activiteiten van Edpnet, “een onafhankelijke operator (…) die zowel in België als in Nederland actief is, en ook al jaren groothandelsklant van Proximus is.”. (Zie ook : Proximus betaalt 20 miljoen voor overname Edpnet, De Tijd 21 maart 2023)

In het debat voor de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde werd vrij uitgebreid stilgestaan bij de mededingingsrechtelijke gevolgen van een overname door Proximus. De rechtbank oordeelde hierbij terecht dat de overname niet aanmeldingsplichtig was bij de BMA. Andere mededingingsrechtelijke bezwaren werden niet weerhouden en de gevorderde machtiging tot overdracht werd verleend.

De kous is hiermee echter niet af. Met verwijzing naar het zeer recente arrest Towercast (16 maart 2023) van het Europees Hof van Justitie, heeft de Belgische Mededingingsautoriteit een onderzoek geopend naar een mogelijk misbruik van machtspositie door Proximus.

Volledig artikel en bron : Corporate Finance Lab – 23 maart 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect