Interpretatie Vlabel van handelsactiviteitsvoorwaarde voor gunstregime “familiale vennootschappen” gesloopt door Hof van Beroep

07/07/2022

👉 Vastgoedactiviteiten kunnen op zichzelf wel degelijk een reële economische activiteit zijn! 

🎓 Hof van Beroep Gent, 21 juni 2022

In een arrest d.d. 21 juni 2022 oordeelt het Hof van Beroep te Gent dat vastgoedactiviteiten wel degelijk een reële economische activiteit uitmaken indien ze op duurzame wijze een maatschappelijke meerwaarde genereren en het louter passief beheer van onroerend goed overstijgen. Het Hof benadrukt in haar arrest dat dit begrip in zijn gewone betekenis moet worden opgevat en uitgelegd en er dus geen enkele reden is om vastgoedactiviteiten in principe uit te sluiten van het begrip reële economische activiteit. Het Hof stelt expliciet dat door er anders over te oordelen Vlabel een extra voorwaarde toevoegt aan de wet.

Volledig artikel en bron : Deknudt Nelis advocaten

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie “Actualia schenkingen en testamenten” geeft mr. Ann Malfait een overzicht van de evolutie in de rechtspraak inzake schenkingen en testamenten gedurende de laatste vijf jaar.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect