Inwerkingtreding van het hervormde seksueel strafrecht: de belangrijkste wijzigingen

Er komt een nieuw hoofdstuk in het Strafwetboek voor het seksueel strafrecht: het seksueel strafrecht verhuist naar een nieuw hoofdstuk in Titel VIII in het Strafwetboek waarin alle misdrijven tegen de personen worden samengebracht, met name hoofdstuk I/1 met als betiteling: “Misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksuele zelfbeschikkingsrecht en de goede zeden”.

Door deze seksuele misdrijven in het Strafwetboek onmiddellijk te plaatsen na de opzettelijke levens- en geweldsdelicten, wil de wetgever op een (vooral) symbolische wijze de ernst van deze misdrijven extra benadrukken.

Het begrip “toestemming” staat centraal binnen deze hervorming.

Daartoe wordt een overkoepelende definitie van dit begrip ingevoerd in een afzonderlijk artikel, toepasselijk op alle seksuele misdrijven. In dit artikel worden de “gekende” vormen van afwezigheid van toestemming – bedreiging, (fysiek of psychisch) geweld, dwang, verrassing, list of enige andere strafbare gedraging – hernomen, maar verder gepreciseerd: zo kan er géén sprake  zijn van toestemming in geval van loutere ontstentenis van verweer van het slachtoffer.

Daarnaast wordt de leeftijdsgrens voor seksuele meerderjarigheid of bekwaamheid op uniforme wijze vastgelegd op 16 jaar, voor alle seksuele misdrijven.

Volledig artikel en bron : Atrius advocaten

Gerelateerde opleidingen

Mr. Saskia Kerkhofs zal op 26.01.2023 een toelichting geven over deze hervorming tijdens een live-webinar. Op onze website volgt nog verdere informatie.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect