IOS: Gedaan met wachten op Godot

📜 Wet tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen – BS 30 december 2022

Op 1 januari 2023 trad de “Wet van 26 december 2022 tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen” in werking. Een van de diverse bepalingen waarop de titel van de wet alludeert, heeft betrekking op de procedure van invordering van niet-betwiste schuldvorderingen (de “IOS-procedure”).

Die IOS-procedure, een administratieve procedure die een versnelde en goedkopere manier van invordering van onbetwiste schuldvorderingen beoogt (zie ook onze nieuwsbrieven van oktober 2016 en november 2018), had een belangrijk nadeel. Zelfs nadat alle stappen van de procedure doorlopen werden, kon de schuldenaar de schuld betwisten en de uitvoering schorsen door de indiening van een verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank. Als schuldeiser was je dus nooit zeker, ook niet (maanden of jaren) na betekening van de verkregen uitvoerbare titel (proces-verbaal van niet-betwisting).

Artikel 35 van voornoemde wet maakt hiermee komaf door artikel 1394/23, §3 van het Gerechtelijk Wetboek te wijzigen. Die bepaling stelt voortaan dat de schuldenaar zijn/haar verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank moet neerleggen binnen een termijn van een maand na betekening van het proces-verbaal. Gedaan dus met wachten op een betwisting die er (mogelijk) nooit komt, gedaan met wachten op Godot.

Bron: Crivits & Persyn – 28 februari 2023

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar  “Invordering onbetwiste schuldvorderingen” zal Mr. Jan Van Camp een praktijkgerichte toelichting geven van de diverse mogelijkheden tot vereenvoudigde invordering van onbetwiste geldschulden in het nationaal en internationaal handelsverkeer, alsook een update van de relevante rechtspraak en rechtsleer rond de IOS-procedure.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect