Is alleen een “georganiseerde” bestuurder een onderneming?

26/04/2022

Op 18 maart 2022 velde het Hof van Cassatie een opvallend arrest over de kwalificatie van een bestuurder van een vennootschap als onderneming. De kwalificatie als onderneming is cruciaal want het bepaalt onder meer het toepasselijke bewijsrecht en de bevoegde rechtbank. Bovendien kunnen enkel ondernemingen failliet gaan.

Art. I.1,1 ° WER bepaalt dat “elk van de volgende organisaties” een onderneming is:

  • iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  • iedere rechtspersoon;
  • iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

De meerderheid van de rechtsleer beschouwde de natuurlijke persoon-bestuurder dan ook als een onderneming. Hij oefent namelijk veelal op een zelfstandige wijze een beroepsactiviteit uit.

Maar in een arrest van 18 maart 2022 greep het Hof van Cassatie, in navolging van de bodemrechters, terug naar het eerste deel van de definitie. Een onderneming zou in de eerste plaats ook een eigen “organisatie” moeten zijn. De bestuurder over wie het in deze zaak ging, was dat blijkbaar niet. Hij ontving slechts een minimale bezoldiging, had weinig persoonlijke inbreng en voerde amper een eigen boekhouding. Het Hof van Cassatie meende dan ook dat de bestuurder in kwestie geen onderneming kon zijn en de bodemrechters terecht weigerden hem failliet te verklaren.

Vooraanstaande auteurs bekritiseerden snel deze beslissing. Het laatste woord hierover lijkt dan ook nog niet gezegd.

Bron: Crivits & Persyn

Gerelateerde opleidingen

Wij stelden voor u een studiedag ‘Actualia Vennootschapsrecht‘ samen met vier sessies gegeven door vier specialisten in dit uiteenlopende rechtsdomein met actuele topics.

Tijdens sessie 2 gaan prof. Tom Wera en prof. Koen Byttebier dieper in op de kwalificatie van het bestuurdersmandaat in het licht van sociaal en ondernemingsrecht.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect