Is uw organisatie klaar voor de nieuwe cybersecurityverplichtingen?

De EU-richtlijn 2022/2555 van 14 december 2022 betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie (“NIS2-richtlijn”) is op 16 januari 2023 in werking getreden.

De NIS2-richtlijn bouwt voort op de eerdere NIS1-richtlijn (2016/1148/EU) en biedt een Europees kader voor maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico’s. De NIS2-richtlijn breidt het toepassingsgebied van de NIS1-richtlijn aanzienlijk uit door onder meer de categorieën sectoren en activiteiten uit te breiden die onder de cyberbeveiligingsverplichtingen zullen vallen, nieuwe maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico’s en meldingsverplichtingen voor incidenten op te leggen, de samenwerking tussen de lidstaten te versterken en een strenger toezichts- en handhavingssysteem vast te stellen.

Volledig artikel en bron : Eubelius – 23 februari 2023

Gerelateerde opleidingen

Mr. Julie Petersen zal tijdens het webinar Actualia materieel en procedureel cyberstrafrecht dieper ingaan in op enkele specifieke ontwikkelingen – in de wetgeving en in de rechtspraak maar ook daarbuiten – binnen het materieel en procedureel cyberstrafrecht.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect