Je gezinswoning: vrijstelling van erfbelasting of niet?

In het Vlaamse Gewest kan je als langstlevende partner sinds 2007 de gezinswoning erven zonder hierop erfbelasting te moeten betalen. Een verkoop van de gezinswoning om de verschuldigde erfbelasting te kunnen betalen is dus in principe niet nodig. Dit kon in het verleden wel al eens het geval zijn wanneer de gezinswoning veruit het belangrijkste vermogensbestanddeel was en er weinig tot geen spaargelden voorhanden waren.

Maar kan iedere langstlevende partner van deze vrijstelling genieten? En wat wordt juist begrepen onder de term “gezinswoning”? Om niet voor verrassingen te komen staan bij een overlijden, willen we hierna enkele bijzonderheden uitlichten.

Voor wie?
Enkel de langstlevende partner kan de gezinswoning vrij van erfbelasting erven. Onder partner wordt niet alleen de langstlevende echtgeno(o)t(e) begrepen, maar ook de wettelijk of feitelijk samenwonende partner. Vanaf het moment dat je gehuwd bent of wettelijk samenwoont (dit is na het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning) kan de langstlevende genieten van deze vrijstelling. Voor de volledigheid geven we mee dat de langstlevende echtgenoot op basis van het wettelijk erfrecht de nalatenschap van de eerststervende erft in vruchtgebruik. Het wettelijk erfrecht van de wettelijk samenwonende partner is dan weer beperkt tot het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel.

Volledig artikel en bron: Lemon Consult – 14 juli 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect