Kleine lettertjes – Geen buitensporige gevolgen?

02/07/2021

Bespreking van het Cassatie-arrest van 18 juni 2021

In tegenstelling tot wat “algemeen aanvaard wordt” – nl. dat ondernemingen aan hun informatieplicht inzake de toepassing van hun algemene voorwaarden voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, voldoen wanneer zij op de voorzijde van een bestelbon of offerte, verwijzen naar algemene voorwaarden op de achterzijde, nuanceert het Hof deze stelling enigzins in haar recent arrest van 18 juni 2021.

Het Hof stelt dat een verwijzing op de voorzijde naar voorwaarden op de achterzijde niet volstaat wanneer het gaat om contractvoorwaarden die ongebruikelijk of buitensporig zijn.

Dit arrest illustreert dus nog maar eens het belang van goed geredigeerde contractdocumenten, willen partijen zich op de daarin opgenomen voorwaarden kunnen beroepen. Bijzondere, zwaarwichtige of niet-alledaagse voorwaarden worden dan uit voorzichtigheid best afzonderlijk vermeld, of gemarkeerd en/of geparafeerd. Op die manier kan het bewijs dat werd voldaan aan de informatieverplichtingen eenvoudig geleverd worden.

Volledig artikel en bron : Gevaco advocaten

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect