Koper failliet verklaard? Roep tijdig uw eigendomsvoorbehoud in!

28/12/2021

Veel leveranciers bedingen een clausule van eigendomsvoorbehoud in een verkoopovereenkomst of in hun factuurvoorwaarden. De verkoper blijft daardoor in principe eigenaar van het geleverde goed tot de volledig verkoopprijs door de koper wordt betaald. Bij gebrek aan betaling kan het desbetreffende goed door de leverancier worden teruggevorderd, en dit ook na het faillissement van de in gebreke blijvende klant. Het is daarbij wel belangrijk dat het eigendomsvoorbehoud tijdig wordt ingeroepen.

Volledig artikel en bron : Crivits & Persyn

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect