Last minute wijzigingen en inwerkingtreding Wetboek Goederenrecht

01/09/2021

Anderhalf jaar na de publicatie is Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, het gedeelte over het goederenrecht, in werking getreden op 1 september 2021. Hiermee is dit deel van de modernisering van het burgerlijk recht voltooid, al blijkt er over de concrete invulling van een aantal nieuwigheden nog discussie te bestaan, zo bewijst de (niet altijd even genuanceerde) media-aandacht van de laatste week.

Opmerkelijk: de wetgever heeft nog een last minute wijziging doorgevoerd m.b.t. de hypothekeerbaarheid van de gebouwen, opgericht door de concessiehouder op concessiegronden.

Concreet werd artikel 3.182 van het Burgerlijk Wetboek recent aangevuld met een nieuw lid :

Wat het beslag en de hypotheek betreft, is het tweede lid niet van toepassing indien het accessoir opstalrecht voortvloeit uit een administratief gebruiksrecht.

Deze toevoeging betekent dat de gebouwen opgericht (of op te richten) door de concessiehouder (in het kader van zijn concessierecht) alsnog wel in hypotheek kunnen worden gegeven. Meestal voorziet de concessieovereenkomst wel dat de concessiegever hiermee ook nog voorafgaand dient in te stemmen.

Door deze last minute wijziging zorgt de wetgever ervoor dat de financierbaarheid van concessiegebouwen ook onder de nieuwe regels gegarandeerd blijft.

Volledig artikel en bron : Schoups – Ewout Willaert

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe goederenrecht staat opnieuw centraal in het nieuwe seminarie van Mr. Lien Bellinck & mr. Ariane Brohez  : “Erfpacht, opstal en vruchtgebruik onder het nieuwe goederenrecht” waarin zij de praktische gevolgen en gebruik in commerciële vastgoedtransacties zal toelichten.

Dit seminarie kan u zowel klassikaal als via livestream en dus digitaal volgen!

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect