Leeftijd van een sollicitant is niet altijd zomaar een getal…

Discriminatie in vrije val?

 

🎓 C. Trav. Bruxelles, 31 janvier 2023, inédit. RG 2019/AB/461.

Een sollicitante die dit aan de lijve mocht ondervinden en een job aan haar neus zag voorbijgaan omwille van haar leeftijd, liet het hier niet bij.  Zij spande een procedure aan voor de arbeidsgerechten wegens vermeende discriminatie op basis van haar leeftijd en haalde haar slag thuis.

Het Arbeidshof oordeelt dat er inderdaad sprake is van discriminatie bij aanwerving op basis van leeftijd.

Zij gaat eerst en vooral [na] of de weigering om de dame aan te werven te maken heeft met haar leeftijd. Leeftijd vormt immers een beschermd criterium: een nadelige behandeling (in casu: de weigering tot aanwerving) op grond hiervan is op zich verboden, tenzij deze objectief gerechtvaardigd kan worden. Indien er meerdere motieven aan de oorsprong van de weigering liggen, volstaat het dat éen van de motieven verband houdt met een beschermd criterium (in casu: de leeftijd), aldus vervolledigt het Arbeidshof.

Volgens het Arbeidshof is dit zonder twijfel het geval: de leeftijd vormt zelfs de eerste en de facto de belangrijkste reden voor de afwijzing van de sollicitante. Omdat de aanwervende onderneming evenmin kan aantonen dat de nadelige behandeling kan gerechtvaardigd worden op basis van objectieve redenen, kent het Arbeidshof de benadeelde sollicitante een forfaitaire schadevergoeding toe van 3 maanden loon, of 5.675,64 EUR bruto), die de wet voorziet voor het slachtoffer van discriminatie op de werkvloer.

Volledig artikel en bron : HR Square – Rechtspraak – Claeys & Engels – 3 maart 2023

Gerelateerde opleidingen

Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttig een jaarlijkse update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht.

Tijdens de jaarlijkse studienamiddag “Actualia Ontslagrecht” behandelen onze sprekers, mr. Bart Vanschoebeke en mr. Ann Witters de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk. De sprekers op dit seminarie hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de wetgeving en de rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd. Mis dus ook deze editie niet!

👉 Meer informatie en inschrijven 👈

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect