Naar een groter genderevenwicht in de (genoteerde) raad van bestuur?

26/01/2022

Europa wil verder werk maken van de gendergelijkheid van bestuurders in genoteerde vennootschappen en het evenwicht optrekken tot 40% voor wat het vrouwelijke quorum betreft. België blijft daar overigens met een score van 37% net onder.

Bijzonder is dat Europa ter zake al een wetgevend initiatief nam (door middel van een Richtlijn) ruim tien jaar geleden. Deze Richtlijn werd evenwel nooit ingevoerd. Europese wetsmolens malen vaak traag…. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangegeven hier nu prioriteit aan te willen geven.

Ter info : in België geldt voor genoteerde vennootschappen een verplicht genderevenwicht. Concreet betekent dit dat ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur in een NV met monistisch bestuur of van de raad van toezicht van een NV met duaal bestuur moet van een ander geslacht zijn dan de overige leden (artikelen 7:86 en 7:106 WVV).

Indien dit wettelijk evenwicht niet gerespecteerd wordt, wordt elk financieel of ander voordeel dat aan de bestuurders toekomt op grond van hun mandaat geschorst tot op het ogenblik waarop het genderevenwicht terug is bereikt.

Volledig artikel en bron : Caluwaerts Uytterhoeven

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect