Naar meer transparantie bij het gunnen van overheidsopdrachten? De wetswijziging van 8 februari 2023

Op 16 februari 2023 verscheen de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 in het Belgisch Staatsblad. Deze wetswijziging beoogt een aantal maatregelen te nemen om de transparantie en de monitoring van de gunning van overheidsopdrachten te bevorderen. Evenwel worden de Wet Concessies en de Wet Overheidsopdrachten Defensie en Veiligheid niet gewijzigd.

In deze bijdrage van Lydian worden de voornaamste wijzigingen uiteengezet.

Zo zal vanaf 26 februari 2023 de aanbesteder (d.w.z. klassieke én speciale sectoren) het besluit moeten bekendmaken waarin hij beslist om af te zien van het gunnen of het sluiten van de opdracht of om de procedure te herbeginnen. Dit moet geschieden binnen een termijn van 30 dagen na de kwestieuze beslissing. Hiertoe gebruikt hij de (vereenvoudigde) aankondiging van gegunde opdracht (zie ook hierna). De wetgever ging niet in op het advies van de Raad van State om deze bekendmakingsplicht te beperken tot de beslissing tot niet-gunning. Volgens de wetgever moet in elk geval over kwaliteitsvolle data kunnen worden beschikt.

Volledig artikel en bron : Lydian – 22 februari 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect