Neutrale dresscode: Hof van Justitie verfijnt de spelregels

01/09/2021

Bespreking arrest HvJ 15 juli 2021

De afgelopen jaren heeft het Europees Hof van Justitie zich al meermaals moeten mengen in het hoofddoekendebat op de werkvloer. In een arrest van 15 juli 2021 deed het Hof opnieuw uitspraak in twee Duitse zaken en oordeelde daarbij dat een neutrale dresscode noch directe, noch indirecte discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging uitmaakt op voorwaarde dat de werkgever een ‘werkelijke behoefte’ aan neutraliteit en een ‘aantasting van de vrijheid van ondernemerschap’ kan aantonen.

Het gaat om deze zaken :

  1. De zaak IX / WABE – HvJ 15 juli 2021 – nr. C-804/18
  2. De zaak MH / MJ – HvJ 15 juli 2021 – nr. C-341/19 – Gevoegde zaken C-804/18, C-341/19)

Volledige bespreking van de arresten en bron : HR Square

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect