Niet alle kosten aangerekend = abnormale prijs? Zo eenvoudig is het niet

09/06/2021

Bespreking van het arrest van de Raad van State van 8 juni 2021 – nr. 250.818

De aanbestedende overheid beschikt over een beoordelingsruimte om de gegeven prijsverantwoordingen al dan niet te aanvaarden. De Raad van State mag zich bij een dergelijke beoordeling niet in de plaats stellen van het bestuur. Hij mag wel nagaan of de motieven, op grond waarvan de bestreden beslissing tot het besluit komt dat er geen sprake is van abnormale prijzen, in aanmerking mogen worden genomen wat onder meer vereist dat ze naar behoren zijn bewezen en dat daarbij de appreciatie van het bestuur de perken van een zorgvuldige beoordeling niet te buiten is gegaan.

Volledig artikel en bron : Publius

Gerelateerde opleidingen

Dhr. Constant De Koninck zal op 19.10.2021 drie knelpunten binnen het overheidsopdrachtenrecht bespreken.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect