Nieuw: ‘centraal register van economische knipperlichten’

02/09/2021

Een KB van 13 juni 2021 zorgt voor de oprichting van een nieuw ‘centraal register van economische knipperlichten’ in België en dit vanaf 5 juli 2021. Dit register heeft tot doel ondernemingen in moeilijkheden sneller op te sporen, om zo de gepaste maatregelen te kunnen treffen.

Kamers voor Ondernemingen In Moeilijkheden (KOIM)

Binnen de ondernemingsrechtbanken zijn de specifieke ‘Kamers voor Ondernemingen In Moeilijkheden’ (KOIM) bevoegd voor het opsporen en opvolgen van de toestand van ondernemingen in moeilijkheden. Zij doen al het nodige om de continuïteit van de activiteiten te behouden, maar ook om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren.

Daar waar voorheen de gegevens her en der verspreid lagen en men de puzzelstukjes zelf diende te leggen, verzamelt en centraliseert het register nu alle relevante indicatoren of knipperlichten om ondernemingen in moeilijkheden op te sporen.

Hoe meer ‘knipperlichten’ er gaan branden, hoe groter de noodzaak voor de KOIM om de toestand van de onderneming in kwestie te onderzoeken.

Volledig artikel en bron : aternio

Zie ook :  Koninklijk besluit van 13 juni 2021 inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden, BS 25 juni 2021

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect