Nieuw decreet op komst: vereenvoudiging van de procedure voor indiening van beroep tegen een omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 21 mei 2021 een nieuwe decreet aangenomen dat wijzigingen aanbrengt in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 19 mei 2021.

Hiermee wil de Vlaamse overheid de realisatie van grote onroerende investeringsprojecten vergemakkelijken en versnellen.

Zo zullen bijvoorbeeld tussenarresten niet langer vereist zijn voor het opstarten van een bemiddelingsprocedure zodat beroepen sneller kunnen worden afgehandeld.

Volledig artikel en bron : Lydian

Gerelateerde opleidingen

Actualia Omgevingsrecht – Update en stand van zaken anno 2021 – seminarie op 24.06.2021 met mr. Bart De Becker

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect