Nieuw hoofddoeken-arrest van Europees Hof van Justitie

26/07/2021 – Bespreking arrest Europees hof van 15 juli 2021 – Verfijning voorwaarden voor neutrale dresscodes

In een arrest van 15 juli 2021 oordeelde het Europees Hof van Justitie in twee Duitse zaken dat een neutrale dresscode op de werkvloer noch directe, noch indirecte discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging uitmaakt. Het Hof koppelt wel enkele voorwaarden aan dergelijke neutrale dresscodes, waaronder de verplichting voor de werkgever om aan te tonen dat het neutraliteitsbeleid beantwoordt aan een “werkelijke behoefte”. Deze werkelijke behoefte kan zowel bestaan uit een neutrale opstelling naar klanten toe, als uit het vermijden van sociale conflicten op de werkvloer.

Volledig artikel en bron : Claeys & Engels

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de MiD Zomer webinar “Update Sociaal Recht” zal Mr. Ann Witters (Claeys & Engels) de sociaal juridische actualiteit doorlopen.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect