Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd

12/05/2022

Naast de overdracht van schuldvordering vinden nu ook de overdracht van schuld en van contract hun plaats in het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

Een nieuwigheid is de invoering van artikel 5:187 e.v. Burgerlijk Wetboek dat voortaan ook de overdracht van een schuld regelt.

De schuld kan enkel met toestemming van de schuldeiser aan een derde worden overgedragen. Hierdoor ontstaat als het ware een driepartijenovereenkomst die de oorspronkelijke schuldenaar bevrijdt. Deze bedrijving werkt in principe enkel voor de toekomst . Het is echter perfect mogelijk om andersluidende contractuele afspraken te maken en dus alsnog in een hoofdelijkheid of een terugwerkende overname te voorzien.

Overdracht van contract: Volgens de parlementaire voorbereiding is het uitgangspunt van een contractsoverdracht de volgende:

“Een contractsoverdracht is meer dan een optelsom van schulden en schuldvorderingen, maar de onveranderde overgang van de gehele contractuele verhouding. De overnemer treedt dus niet enkel in de rechten en verplichtingen, maar in alle contractuele bevoegdheden e.d.m.”

Voordien kenden we dergelijke figuur uitsluitend uit bijzondere wetgeving inzake bv. de overdracht van huur of van arbeidsovereenkomsten. De algemene grondslag hiervoor vinden we vanaf nu in artikel 5:193 e.v. Burgerlijk Wetboek.

Volledig artikel en bron: aternio

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de M&D Zomer focussen we uiteraard op het nieuwe verbintenissenrecht, met actuele sessies op de Juristendagen. Ook in het aanbod van onze MiD Zomer webinars zitten topics rond de nieuwigheden in het verbintenissenrecht.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect