Nieuwe regels bij afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid

📜 Koninklijk besluit 11 september 2022 – BS 20 september 2022

Op 20 september 2022 werd het koninklijk besluit van 11 september 2022 gepubliceerd. Dit KB – dat in werking trad op 1 oktober 2022 – wijzigde een deel van de regelgeving betreffende het welzijn op het werk waarbij vooral de nieuwe regels betreffende het re-integratietraject veel aandacht kregen.

Naast een wijziging van het re-integratietraject, creëerde dit KB echter ook een nieuwe verplichting voor de werkgever van een arbeidsongeschikte werknemer.

Er wordt nu immers vereist dat de preventieadviseur-arbeidsarts (of de verpleegkundigen die hem bijstaan) na 4 weken afwezigheid contact opneemt met de arbeidsongeschikte werknemer. Tijdens dit contact wordt de werknemer geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden bij werkhervatting, nl. een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een re-integratietraject.

Volledig artikel en bron: Younity – 27 oktober 2022

Gerelateerde opleidingen

Mr. Ann Witters neemt u tijdens het de online studienamiddag “Update sociaal recht” mee door de voornaamste nieuwigheden op vlak van wetgeving en rechtspraak binnen het arbeids- en sociaal recht. Dit seminarie gaat door op 15.12.2022.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect