Nieuws ivm verbintenissenrecht : Commissie Justitie heeft boeken 1 en 5 (nieuw) Burgerlijk Wetboek goedgekeurd

24/03/2022

Met deze nieuwe boeken worden huidige rechtspraak en de bestaande algemene beginselen met daarbij een aantal innovaties in de wetgeving opgenomen. Zo zou de nieuwe wetgeving het belangenconflict in het kader van vertegenwoordiging regelen, wat belangrijk kan zijn bij de totstandkoming van het contract. Verder worden een aantal postcontractuele verbintenissen gecodificeerd. Nuttig is ook de mogelijke herkwalificatie van het contract door de rechter.

Een belangrijke nieuwigheid voor de bouwsector is de bepaling van de imprevisieleer voor private contracten. Onder het oud Burgerlijk Wetboek was dit niet geregeld. Het ontwerp voorziet een regeling hiervan.

Volledig artikel en bron : Schoups advocaten

Gerelateerde opleidingen

Wij stelden voor u een studiedag ‘Actualia Verbintenissenrecht‘ samen met vier sessies gegeven door vier specialisten in dit uiteenlopende rechtsdomein met actuele topics rond o.a. buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het nieuwe verbintenissenrecht.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect