Onbelast schenken van aandelen op naam

Over de schenking van aandelen op naam is al veel inkt gevloeid. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle schenkingsakten, op straffe van nietigheid, voor een notaris moeten worden verleden. Om de daarbij horende fiscale druk wat te temperen, bieden de regionale gunstregimes voor de schenking van aandelen van familiale vennootschappen een oplossing. Voor zover aan alle voorwaarden is voldaan, moet hierop geen schenkbelasting betaald worden. Het Waalse Gewest past een verlaagd 0%-tarief toe bij de registratie van deze schenkingen, wat op hetzelfde neerkomt.

Voor de vennootschappen die niet aan alle voorwaarden voldoen en dus niet kwalificeren als familiale vennootschappen, blijven alternatieve schenkingsvormen die niet aan de registratieplicht onderhevig zijn van belang.

Volledig artikel en bron : Delboo advocaten – nieuwsbrief november 2022

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie Recente rechtspraak en standpunten van VLABEL inzake schenk- en erfbelasting, bespreekt mr. Liesbeth Franck de relevantste beslissingen en standpunten omtrent schenk- en erfbelasting.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect