Ondermijnt uitkering het gunstregime voor familiale vennootschappen?

08/06/2022

Een vaak gebruikte wijze van vermogensplanning voor Vlaamse ondernemers bestaat erin om de aandelen van hun vennootschap tijdens hun leven te schenken aan hun opvolgers binnen de familie. Is dit niet gebeurd, dan zullen de aandelen tot de nalatenschap behoren en dus door erfenis aan de erfgenamen toekomen.

Wegens het belang van deze familiebedrijven voor de Vlaamse economie werd in de jaren ‘90 beslist een gunstregime in te voeren voor dergelijke schenking of vererving. Zo bestaat er vandaag een vrijstelling van schenkbelasting bij een geregistreerde schenking van aandelen van familiale vennootschappen. Daarnaast bestaat er ook een gunsttarief voor de vererving van deze aandelen. Dit gunsttarief bedraagt 3% voor vererving in rechte lijn of tussen partners en 7% voor een verkrijging door andere personen.

Behoud gunstregime?

Zelfs indien de voorwaarden voor het verkrijgen van het gunstregime voldaan zijn, vaak voorafgaand bevestigd in een attest, moet men naderhand nog opletten. De wetgever wenste immers een blijvende verankering van deze familiebedrijven. Daarom moeten ook na de schenking (of vererving) een aantal voorwaarden voldaan blijven om het gunstregime te behouden. Zo moet de vennootschap ook gedurende drie jaar na de schenking of de vererving een reële economische activiteit blijven uitoefenen.

Een tweede voorwaarde voor behoud van het gunstregime, die in de praktijk vaak uit het oog verloren wordt, is de voorwaarde van ‘kapitaalbehoud’. Deze voorwaarde werd gewijzigd naar aanleiding van het nieuwe vennootschapsrecht. Vóór deze wetswijziging bestond die voorwaarde erin dat het kapitaal niet mocht dalen door uitkeringen of terugbetalingen gedurende drie jaar vanaf de datum van het overlijden of de schenkingsakte.

Aangezien het nieuwe vennootschapsrecht het kapitaalbegrip afschafte voor bepaalde vennootschappen, werd ook de voorwaarde voor deze kapitaalloze vennootschappen gewijzigd. Onder het huidige artikel wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen de vennootschappen met kapitaal en vennootschappen waarvoor het kapitaalbegrip werd geschrapt.

Volledig artikel en bron: Moore Law

Gerelateerde opleidingen

Voor een volledige update inzake schenkingen en testamenten, kan u bij ons terecht tijdens de studienamiddag “Actualia schenkingen en testamenten” van mr. Ann Maelfait.

Tijdens de zomer van M&D hebben we ook 4 webinars rond Estate Planning tijdens onze MiD Zomer. met o.a. deze topics: Procedure vereffening-verdeling: 3 actuele knelpunten & Overlijden: vereffening-verdeling van een nalatenschap.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect