Onderscheid tussen overheidsopdracht voor werken en opdracht betreffende de verwerving of huur van gebouwen: de twee Silver Tower-arresten van de Raad van State

 

De Raad van State heeft zich in twee recente arresten uitgesproken over de vraag of het sluiten van een huurovereenkomst met aankoopoptie door een aanbesteder als een huurovereenkomst of als een overheidsopdracht voor werken moet worden gekwalificeerd.

Het onderscheid tussen deze twee kwalificaties is van belang, aangezien het bepalend is voor de mogelijke toepassing van de overheidsopdrachtenreglementering.

Terwijl opdrachten voor werken – behoudens andere uitzonderingen – binnen het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering vallen, sluit artikel 28, §1, 1° van de wet van 17 juni 2016 “overheidsopdrachten voor diensten betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële voorwaarden ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende goederen of betreffende rechten hierop” uitdrukkelijk uit.

Volledig artikel en bron: Eubelius

Gerelateerde opleidingen

Op 26.04.2019 organiseren wij onze jaarlijkse studiedag “Actualia Overheidsopdrachten” met daarin een uitgebreid rechtspraakoverzicht en een stand van zaken n.a.v. de vele wijzigingen.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect