Online oprichten van vennootschappen: Kamer keurt wetsontwerp goed!

Op 7 juli 2021 heeft de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd dat groen licht geeft aan de digitale oprichting van bepaalde vennootschapsvormen.

De wet maakt werk van de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht.
Meer bepaald wordt het wettelijk kader ingevoerd voor de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen in gedematerialiseerde vorm zodat bepaalde rechtspersonen volledig online kunnen worden opgericht.

De digitalisering van het vennootschapsrecht komt daarmee een stapje dichterbij.

Die digitalisering strekt zich uit over 4 verschillende aspecten:

  1. bepaalde vennootschapsvormen volledig online kunnen oprichten;
  2. bepaalde vennootschapsinformatie online kunnen indienen en raadplegen;
  3. bijkantoren volledig online kunnen registeren;
  4. uitwisselen van informatie over van kracht zijnde bestuursverboden.

Bron: Kamerdocument 55K2047 – Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht.

U kan hier de tekst van de aangenomen wet terugvinden.

Gerelateerde opleidingen

Op onze Juristendagen staat het vennootschapsrecht naar goede gewoonte centraal, met o.m. deze sessies:

  • 24.08.2021 : Regeling van geschillen onder het WVV met Professor dr. Alain François en Meester Warre De Mets
  • 26.08.2021 : “Robotfoto van een bedrijfsovername”? met Meester Kristof De Wael – Meester Céline Mergeay – Breth Hermans
  • 26.08.2021 : Onrechtmatige bedingen in vennootschapscontracten met Professor dr. Philippe Ernst
  • 26.08.2021 : Geschillenregeling anno 2021 met Meester Dominique de Marez

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect