Ook de betwiste veroordeling tot betaling van een provisie kan een beslissing zijn alvorens recht te doen, waartegen geen onmiddellijk beroep mogelijk is – Cass. 11 juni 2021

24/06/2021 – Bespreking Cass. 11 juni 2021

In een arrest van 11 juni 2021 (C.17.0412.N) stelt het Hof dat niet onmiddellijk vatbaar is voor beroep een voorafgaande maatregel bevolen in toepassing van art. 19 Ger.W. om de toestand van de partijen voorlopig te regelen, waarbij geen beslissing werd genomen over de ontvankelijkheid of de grond van de vordering.

Het Hof van Cassatie verwijst naar “de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever dat een beslissing alvorens recht te doen, waaronder een beslissing die de toestand van de partijen voorlopig regelt […] nog slechts het voorwerp kan uitmaken van een hoger beroep dat wordt ingesteld samen met een hoger beroep tegen het eindvonnis.”

Volledig artikel en bron : TBH Actualiteit – Olivier Vanden Berghe
Lees hier de volledige tekst van dit arrest.

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze MiD Zomer hebben we een aantal topics uit het gerechtelijk en procedurerecht voor u op het programma:

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect