Ook het Grondwettelijk Hof (nr. 28/2020) spreekt zich uit over art. 88quater Sv.: onderscheid tussen strafbaar decryptiebevel (§1) en niet-strafbare actieve zoekingsplicht (§2) redelijk verantwoord

Opmerkelijk: In een recent arrest oordeelt het Grondwettelijk Hof volledig in lijn met het recente oordeel van het Hof van Cassatie (Cass. 4 februari 2020, P.19.1086.N).

Hiermee scheppen beide rechtscolleges een langverwachte duidelijkheid: hoewel een verdachte het recht heeft om te zwijgen, impliceert dit niet dat deze niet wettelijk kan worden verplicht decryptiesleutels mee te delen.

Volledig artikel en bron: Waeterinckx Vansteenkiste

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect