Opnieuw verhoging van de rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 april 2022

04/04/2022

Krachtens artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding zijn de basis-, minimum- en maximumbedragen gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (basis 2004). Telkens wanneer het indexcijfer met 10 punten stijgt of daalt, worden deze bedragen met 10 procent vermeerderd of verminderd. De vorige verhoging dateerde slechts van juni 2021. De hoge energieprijzen zijn de grote oorzaak van de alsmaar stijgende inflatie.

Nu de index van de consumptieprijzen van maart 2022 (basis 2004) 10 punten boven die van de vorige verhoging uitstijgt, worden de bedragen uit voornoemd KB nogmaals met 10% verhoogd vanaf 1 april 2022.

De tabel met actuele bedragen is te raadplegen op de website van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Bron : TBH Actualiteit

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het webinar “Gerechtskosten anno 2022” zal mr. Sven Sobrie de belangrijkste principes opfrissen, waarbij hij bijzondere aandacht zal besteden aan de recente evoluties in wetgeving en rechtspraak.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect