Optimalisatie van de ketenaansprakelijkheid om illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers op bouwplaatsen in Vlaanderen te voorkomen

De Vlaamse regering stelt een nieuw decreet voor om een aantal bepalingen inzake ketenaansprakelijkheid op bouwplaatsen in Vlaanderen te wijzigen.

De aangekondigde doelstelling is deze ketenaansprakelijkheid in de strijd tegen illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers bij onderaannemers te optimaliseren teneinde constructies die als doel hebben de verantwoordelijkheid bij illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers te ontlopen tegen te gaan.

Het ontwerpdecreet breidt het toepassingsgebied van twee bestaande inbreuken uit in het kader van de ketenaansprakelijkheid. Een opdrachtgever, intermediaire aannemer en aannemer kunnen worden gestraft als hun (onder)aannemer volgende inbreuk pleegt:

  • ‘arbeid doen of laten verrichten door een buitenlandse onderdaan die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot vestiging in België’ (artikel 12/1, §1 van de wet van 30 april 1999);
  • ‘een buitenlandse onderdaan die in strijd met de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent zonder toegelaten of gemachtigd te zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot vestiging in België’ (artikel 22, 1°, van het decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen).

In overleg met de sector stelt de regering tevens voor de hoofdaannemer een minimale “zorgvuldigheidstoets” op te leggen.

Volledig artikel en bron : Lydian – 17 april 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect