Oude sterfhuis clausules in huwelijkscontracten voortaan altijd belast in het Vlaamse Gewest

15/10/2021

Cass. 16 september 2021

Het Hof van Cassatie deed recent een belangrijke uitspraak over de inwerkingtreding van de gewijzigde (en fiscaal nadelige) Vlaamse wetgeving voor de zogenaamde sterfhuisclausules (Cass. 16 september 2021, F.20.0071.N). Het Hof oordeelde dat ook clausules die voor de gewijzigde wetgeving van 1 juli 2015 werden afgesloten, onderworpen zijn aan de nieuwe fiscale wet, met alle gevolgen van dien.

Nadat het hof van beroep te Gent bij arrest van 24 december 2019 oordeelde dat de datum van het huwelijkscontract (waarbij de betreffende rechtshandeling werd gesteld) in aanmerking moest worden genomen, zich hierbij baserend op het vermoeden van goede trouw, het recht op de minst belaste weg, het rechtszekerheidsbeginsel, de bescherming van het eigendomsrecht en de noodzakelijke voorzienbaarheid van de rechtsregels, houdt het Hof van cassatie er een andere mening op na, en verbreekt het Gentse arrest. Cassatie stelt dat als aanknopingspunt de datum van het overlijden moet genomen worden.

Dit wil zeggen dat ook de sterfhuisclausules opgenomen in huwelijkscontracten die dateren van voor 1 juli 2015 (maar met een overlijden na voormelde datum) onderworpen zijn aan de fictiebepaling, en dus zullen worden belast in de erfbelasting.

Volledig artikel en bron : Moore Law

Gerelateerde opleidingen

Op onze tweejaarlijkse studiedag “Schenk- en erfbelasting” krijgt u vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, die u weer helemaal up to date brengen rond de belangrijkste aspecten inzake schenk- en erfbelasting. De materie wordt hierbij zowel vanuit fiscaal- als burgerrechtelijk standpunt bekeken met ruime mogelijkheid tot vraagstelling.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect