Over de hoegrootheid van de rechtsplegingsvergoeding bij een slechts gedeeltelijk toegekende schadevordering in overheidsopdrachten

Het hof van beroep te Antwerpen besliste in een arrest van 24 april 2019 over de gevolgen van een verbreking ex artikel 1794 BW door de aanbestedende overheid van een overheidsopdracht. 

Volledig artikel en bron: Publius

Gerelateerde opleidingen

Dhr. Bart Gheysens zal tijdens de webinar Overheidsopdrachten een overzicht van de recente rechtspraak geven.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect