Overheidsopdrachtenwet en juridische dienstverlening: Grondwettelijk hof beslist

Bestuursrecht – Overheidsopdrachten – Opdrachten voor diensten – Klassieke sectoren / Speciale sectoren – Specifieke uitsluitingen – Arbitrage- en bemiddelingsdiensten en bepaalde juridische diensten

Gwh 7 november 2019

Mag de overheidsopdrachtenwet juridische diensten uitsluiten? Of is dit strijdig met het gelijkheidsbeginsel en de Europese beginselen inzake vrij verkeer van diensten? Dat was de vraag die door ons Grondwettelijk hof voorgelegd werd aan het Europees Hof.

Het hof was duidelijk: de juridische dienstverlening door een advocaat, als raadsman/-vrouw in een geschil of precontentieuze procedure, valt niet onder de werkingssfeer van de aanbestedingsvoorschriften.
(zie ook arrest van het Hof van Justitie van 6 juni 2019 en “Advocaten: dienstverlening valt wettelijk niet onder aanbestedingen“)

Met verwijzing naar dit arrest heeft het Grondwettelijk Hof nu geoordeeld dat het verschil in behandeling tussen de juridisch gerelateerde diensten en de andere diensten redelijk verantwoord was.

Lees de tekst van het arrest van het Grondwettelijk hof hier.

Gerelateerde opleidingen

Actuele knelpunten bij contracteren met de overheid worden nader toegelicht tijdens onze studienamiddag met Mrs. De Boe en Feyt (Loyens & Loeff).

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect