Prijsbepaling bij geschillenregeling: verschuiving van peildatum als correctie op waardering van aandelen

12/05/2022

Noot bij een arrest van het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen 7 januari 2021, TRV/RPS 2022, 196-200)

Eén van de belangrijkste waarderingsuitgangspunten bij het bepalen van de prijs van de aandelen in het kader van de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling is de peildatum. Vanaf dit referentiemoment draagt de uittredende of de uitgesloten aandeelhouder namelijk niet langer het economisch risico dat gekoppeld is aan de patrimoniale rechten die het aandeel vertegenwoordigt. Anders gesteld: de uittredende of uitgesloten aandeelhouder draagt niet langer het risico van een verarming van het vennootschapsvermogen maar kan ook niet langer genieten van de economische baten.

***

Het besproken arrest illustreert waarom een verschuiving van de peildatum nuttig kan zijn om de waardering van de aandelen te corrigeren. De doorslaggevende reden voor die verschuiving was in casu de overdracht van de ondernemingsactiviteit naar een concurrerende vennootschap tegen een niet-marktconforme vergoeding. Vanaf het moment van de overdracht van de ondernemingsactiviteit werd de onderliggende waarde van deze ondernemingsactiviteit in het vennootschapsvermogen namelijk vervangen door de eenzijdig bepaalde en niet-marktconforme vergoeding voor de onderneming.

Volledig artikel en bron : Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie Rechtspraakoverzicht insolventierecht zal mr. Roel Fransis een overzicht geven van recente rechtspraak inzake het insolventierecht en zekerhedenrecht. Programma en inschrijven.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect