Prijsherziening bij overheidsopdrachten

In het licht van de recente maatschappelijke ontwikkelingen o.m. de oorlog in Oekraïne wordt iedereen geconfronteerd met aanzienlijke en heel extreme prijsstijgingen en prijsschommelingen van bouwmaterialen, energie, koolwaterstofproducten…

Deze prijsevoluties hebben uiteraard ook een serieuze impact op de reeds actieve of in uitvoering zijnde overheidsopdrachten. Ook toekomstige -nog te vergunnen- opdrachten zullen hoogstwaarschijnlijk nog rekening moeten houden met deze situatie.

Uit wat volgt zal blijken dat een prijsherziening in het kader van de uitvoering van de overheidsopdrachten mogelijk is met de huidige juridische tools. Echter blijkt uit rechtspraak dat het aangewezen is om de desbetreffende clausules goed na te lezen en te controleren vooraleer men tekent, teneinde nietigheid te voorkomen.

Uitgangspunt: Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (KB AUR) en Overheidsopdrachtenwet.

In principe worden overheidsopdrachten gegund op forfaitaire grondslag. Dit heeft als gevolg dat diegene aan wie een overheidsopdracht wordt toegekend, alle technische én economische risico’s op zich neemt. Het contractueel kader van de samenwerking met de overheid wordt dus gevormd door het bestek, de offerte en de regelgeving inzake overheidsopdrachten.

Belangrijk te vermelden is dat uw eigen algemene voorwaarden geen toepassing vinden bij de uitvoering van overheidsopdrachten.

Het KB AUR en de Overheidsopdrachtenwet verduidelijken wat uw mogelijkheden zijn ingeval van grote prijsstijgingen/-dalingen.

Volledig artikel en bron : Ockier & partners – 6 februari 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect