Prijsherzieningsclausules in de bouwsector: het nieuwe normaal?

De prijzen van de bouwmaterialen en de lonen zijn al enige tijd aan een sterke opmars bezig, in het bijzonder door de gevolgen van de Covid-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne en de nog steeds toenemende inflatie.

Om deze prijsstijgingen te kunnen opvangen, heeft een oude bekende sinds enige tijd opnieuw zijn intrede gemaakt in de (woning)bouwsector, namelijk de prijsherzieningsclausule. Zo een clausule laat de aannemer toe om zijn prijs aan te passen aan welbepaalde parameters en deze prijsstijging vervolgens door te rekenen.

Maar waarmee dienen aannemers, bouwheren en promotoren rekening te houden bij het opstellen van zo een clausule?

In private bouwcontracten zijn de contractspartijen in principe vrij om al dan niet een prijsherzieningsclausule op te nemen. Indien partijen de prijs na contractsluiting willen kunnen herzien, dienen zij wel een dergelijke clausule op te nemen.

Behoudens in bepaalde specifieke gevallen (zie verder) moet een prijsherzieningsclausule de voorwaarden van artikel 57 van de Economische Herstelwet van 30 maart 1976 naleven.

In deze bijdrage zetten de auteurs alle aandachtspunten voor het opnemen van een dergelijke clausule op een rijtje.

Volledig artikel en bron: Schoups advocaten – 17 mei 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect