Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

22/06/2021 – Bespreking arrest Gwh 3 juni 2021

Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen ertoe gehouden uw volledige vermogen (met inbegrip van roerende én onroerende goederen in het buitenland) in de aangifte van nalatenschap aan te geven. België is immers bevoegd om uw wereldwijde nalatenschap te belasten.

Vaak zullen er echter ook successierechten verschuldigd zijn in het land waar de buitenlandse goederen gelegen zijn, wat een risico op dubbele taxatie met zich meebrengt. Voor buitenlandse onroerende goederen voorziet de wetgever in een oplossing. Voor roerende goederen blijft het risico echter bestaan, nu geen gelijkaardige regeling is voorzien.

In het arrest van 3 juni 2021 komt het Grondwettelijk Hof tot het besluit dat dit onverenigbaar is met de grondwettelijke principes van gelijkheid.

Volledig artikel en bron : Cazimir

 

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze MiD Zomer ook veel aandacht naar Estate Planning met deze live en on demand webinars:

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect