Schenk- en erfbelasting. Verstrengde houding Vlabel inzake gunstregime familiale vennootschappen

De schenk- en erfbelasting zijn gewestelijke belastingen waardoor elk gewest haar eigen regelgeving kent. Niettemin zijn er parallellen. Zo kent elk gewest een gunstregime voor de schenking of vererving van familiebedrijven.

Uiteraard zijn aan de gunstregimes specifieke voorwaarden verbonden. De controle op deze voorwaarden berust bij de gewestelijke fiscale administraties. Voor Vlaanderen is dit de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Reeds enige tijd constateren wij een verstrengde houding van Vlabel. Uit het aantal dossiers waarin wij dit vaststellen, kunnen we niet anders dan afleiden dat het om een beleidswijziging gaat.

Meer concreet beoordeelt Vlabel de activiteitsvoorwaarde strenger dan voorheen. Deze voorwaarde houdt in dat de vennootschap waarvan de aandelen worden geschonken of vererfd, een economische activiteit moet hebben. Hiermee wordt een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit bedoeld, of de uitbating van een vrij beroep.

Volledig artikel en bron : Deloitte – 7 juli 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect